Una petita llum
il.lumina la cambra.
El silenci no el pots
descriure només amb paraules.